Skip to topic | Skip to bottom


Home

Main
Main.PersberichtDecember2004r1.1 - 19 Dec 2004 - 19:37 - ArieVanDeursen

Start of topic | Skip to actions

Persbericht RIA Project, December 2004

EUR 1.3 mln government grant for Backbase

Software-ontwikkelaar werkt nauw samen met IBM, CWI en TU Delft

Amsterdam, 8 december 2004 – Een door Backbase geďnitieerd innovatieproject heeft een subsidie gekregen van ruim 1,3 miljoen euro van SenterNovem. Doel van het project is de ontwikkeling van een nieuwe generatie RIA-technologieën die het het gebruikersgemak en de economische waarde van op HTML gebaseerde rich user interfaces significant verbeteren.

In dit project werkt Backbase samen met twee gerenommeerde kennisinstituten, het Centrum voor Wiskunde en Informatica (CWI) en de Technische Universiteit Delft, en met IBM Nederland. De subsidie is toegekend door de Adviescommissie Innovatiesubsidie Samenwerkingsprojecten van SenterNovem, een agentschap van het Ministerie van Economische Zaken. Het project start in januari 2005 en heeft een doorlooptijd van 2 jaar.

Volgens het beoordelingsrapport honoreerde de commissie de subsidieaanvraag omdat ‘in dit project een nieuwe techniek wordt ontwikkeld en bestaande technologische principes worden verbeterd’. Daarnaast werd de technologische samenwerking als goed beoordeeld ‘vanwege de deelname van een veelbelovende high-tech startup en twee kennisinstituten’. De intensieve samenwerking met een sterke marktpartij als IBM is bovendien positief voor het economische perspectief, aldus de commissie.

Jouk Pleiter, CEO van Backbase, is blij met de ondersteuning: “Backbase heeft als missie het ontwikkelen en in de markt zetten van Rich Internet Application (RIA)-software op basis van open internetstandaarden. RIA-software verbetert het gebruikersgemak en de economische waarde van op HTML gebaseerde rich user interfaces. Een belangrijke voorwaarde voor het gebruik van RIA-software is de mate waarin deze oplossingen te integreren zijn met bestaande Enterprise Software-systemen. Deze subsidie helpt ons nieuwe technologie te ontwikkelen waarmee we deze integraties nog beter kunnen faciliteren.”

Bart Fehmers, algemeen directeur van IBM Nederland, vult aan: “IBM verwacht een toenemende vraag naar RIA-producten. Daarnaast vertegenwoordigen Enterprise Software-systemen en Java-gebaseerde software een substantieel deel van onze omzet én onze investeringen in onderzoek en ontwikkeling. Tijdens dit project onderzoekt IBM in samenwerking met Backbase de diverse mogelijkheden om RIA-software technisch te integreren met bestaande Enterprise Software-architecturen. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan integraties op het gebied van zakelijke software voor web applicatie- en portalontwikkeling en/of applicatie-integratie.”

Prof. Dr. Arie van Deursen van het Centrum voor Wiskunde en Informatica, legt uit welke rol de kennisinstituten spelen in het project: “Het RIA-project van Backbase adresseert een reeks fundamentele vragen naar de beste manier om bestaande (HTML-)applicaties te migreren naar of te integreren met een RIA-architectuur. Het CWI en de TU Delft nemen het onderzoek naar deze vragen rond dit thema op zich.”


You are here: Main > ResearchProjects > PersberichtDecember2004

to top

Copyright © 2003-2018, Software Engineering Research Group, Delft University of Technology, The Netherlands