Skip to topic | Skip to bottom


Home

GerdGross
GerdGross.BachelorProjectsr1.7 - 24 Aug 2012 - 06:09 - GerdGross

Start of topic | Skip to actions
hans-gerhard gross, phd

Bachelor Projects

2013

Ruud Visser, Rogier Slag
Do the Math, Innovattic, Delft

2012

Vincent Hogendoorn, Daniel van der Ende
Web Application for Energy Monitoring, OI-Manufacturing, Schiedam
Rutger Plak
dbQuery, Anan6 BV, Den Haag

2011

Jan Jaap Treurniet, Alexander van Gessel, Mark Provo Kluit
Embedded Control Software for the Hydrogen Race Car, GreenChoice Forze, Delft

Andrei Manta, Alexander Mols, Fritsjan Bakker
Web Framework Re-Engineering, Hardware.Info, Voorburg

2010

Peter van der Tak, Dennis Stevense
Open Source Augmented Reality Browser, Finalist IT Group, Rotterdam

2009

Diyar A. Abdullah, Freek Post and Qian Sun
Multiple Social Network Access for Fenetre Internet Solutions, Fenetre, Den Haag

2008

Hidde Boomsma and Elger Lambert
Hostnet - Factureringsprocess, Hostnet, Amsterdam

2007

Tom Pesman and Remco Luitwieler
Open source database ondersteuning in TOPdesk Enterprise, TOPdesk, Delft

Additional Information for BSc Students

ORIENTATIEVERSLAG

Een belangrijk onderdeel van het Bachelorproject is het vooronderzoek. Zodra de opdracht redelijk duidelijk is wordt een vooronderzoek uitgevoerd waarvan een verslag wordt gemaakt van ongeveer 10 bladzijden. Het verslag van het vooronderzoek bevat een literatuurlijst, zodat duidelijk is dat boeken, papers, websites en dergelijke zijn geraadpleegd. Het vooronderzoek kan bijvoorbeeld bestaan uit het bestuderen van tools en algoritmen die gebruikt kunnen worden tijdens het project, maar kan ook een voorstudie zijn op het toepassingsgebied waarvoor een prototype van een applicatie gemaakt zal worden.

VOORTGANGSFORMULIER

Vanaf 2011 is het gebruik van een formulier voor het rapporteren van de voortgang van het project in gebruik genomen. Het formulier is in eerste instantie opgesteld om meer grip te krijgen op de voortgang van projecten die in het buitenland worden uitgevoerd en derhalve op afstand begeleid moeten worden door de TU begeleider. Er is besloten om dit formulier ook voor de projecten te gebruiken die in Nederland worden uitgevoerd, en waarbij regelmatig besprekingen van de TU begeleider met de studenten en de bedrijfsbegeleider plaatsvinden. Het formulier "Two weekly progress report" is te vinden onder de Formulieren knop op Blackboard en dient iedere twee weken door de studenten ingevuld en naar de TU begeleider gestuurd te worden.

CODE BEOORDELING DOOR SIG

De programmacode die in het kader van het project wordt geschreven moet worden gestuurd naar de Software Improvement Group (SIG). Daar wordt de code beoordeeld op kwaliteit, deels met geautomatiseerde tools en deels met de hand. Feedback over de kwaliteit van de code wordt per e-mail naar de studenten en de begeleider gestuurd. Het inleveren van de code dient twee maal gedaan te worden. Voor de studenten die in het 4e kwartaal het Bachelorproject uitvoeren moet de code uiterlijk op 14 juni bij SIG zijn ingeleverd. In de week die daarop volgt ontvangt de groep de feedback. De feedback moet worden gebruikt om de code te verbeteren. Niet alle aanbevelingen hoeven overgenomen te worden, maar het eindverslag moet wel aandacht besteden aan de aanbevelingen, wat hiermee gedaan is en waarom bepaalde aanbevelingen niet zijn overgenomen. De definitieve code moet nogmaals naar SIG worden gestuurd, uiterlijk 5 dagen voor de datum van de eindpresentatie. Ook hierop volgt feedback van SIG. De feedback (beide keren) en wat met de eerste feedback gedaan is weegt mee bij de bepaling van het eindcijfer (bij het onderdeel product).


Edit | Attach | Printable | Raw | More topic actions
Revisions: | r1.7 | > | r1.6 | > | r1.5 | Page history | Backlinks
You are here: GerdGross > WebLeftBar > Courses > BachelorProjects

to top

Copyright © 2003-2018, Software Engineering Research Group, Delft University of Technology, The Netherlands